• Vrijwilligers

  Conventus '03 is een vereniging voor en door leden en daar zijn we ontzettend trots op. De inzet van onze vrijwilligers mag niet onderschat worden en daarom zetten we onze vrijwilligers ook graag in het zonnetje. Alles wat je bij onze voetbalclub ziet heeft behoorlijk wat tijd en moeite gekost en kan niet zonder de hulp van vrijwilligers worden onderhouden. Zo kiest de club bewust voor een 'wij-wij' vereniging: een karakteristiek en verbonden visie waarbij onze leden allemaal vrijwilligers zijn. Zo was dat immers 100 jaar geleden ook het geval! Alleen als alle leden een steentje bijdragen is het mogelijk om onze vereniging duurzaam en langdurig in stand te houden.

  Concreet betekent dit dat alle spelende leden van onze club een bijdrage moeten leveren als vrijwilliger. Dit is tijdens de algemene jaarvergadering van het seizoen 2019-2020 besloten en gepresenteerd door het bestuur. Het vrijwilligersbeleid wordt uitgevoerd en aangestuurd door vrijwilligerscoördinator Max Vergossen die eveneens vanaf het seizoen 2019-2020 tot het bestuur is toegetreden.

 • Ieder spelend lid dient aan het begin van het seizoen een formulier in te vullen m.b.t. zijn of haar vrijwilligerstaken voor het desbetreffende seizoen. Dit formulier moet worden ingediend bij onze vrijwilligerscoördinator Max Vergossen vóór 15 september 2019.

  Download presentatie vrijwilligersbeleid

 • Contactpersonen

  Naam:Functie:E-mailadres:
  Max Vergossen Vrijwilligers- coördinatorvrijwilligers@conventus03.nl

 • Hieronder 'de spelregels' van het vrijwilligersbeleid van Conventus '03:

  • Ieder lid kan zelf kiezen om vrijwilligerstaken uit te voeren t.w.v. 10 punten (50 euro retour op hetzelfde rekeningnummer aan het einde van het seizoen) of om dit niet te doen;
  • Spelers die voor 1 juli van dat seizoen 16 jaar of ouder zijn dienen zelf de taken uit te voeren, spelers die op dat moment jonger zijn, daarvoor dienen de ouders de taken uit te voeren. Leden die gedurende het seizoen instromen, worden uitgesloten voor vrijwilligerstaken dat seizoen;
  • Per 'gezin' dienen 10 punten behaald te worden;
  • Elk lid is verantwoordelijk voor de aanwezigheid bij zijn/haar activiteit, indien er op het einde van het seizoen geen 10 punten behaald zijn, volgt er dus geen 50 euro retour op hetzelfde rekeningnummer;
  • Ruilen onderling kan natuurlijk, maar dit moet worden doorgegeven bij de vrijwilligerscoördinator (Max Vergossen). Graag tijdig doorgeven;
  • Onderstaand formulier dient uiterlijk 15-09-2019 ingeleverd te worden bij de vrijwilligerscoördinator, deze zal voor 1-10-2019 de indeling voor het betreffende seizoen in orde maken en communiceren via de website;
  • Het bestuur is eindverantwoordelijke voor het wel al dan niet terugstorten van de 50 euro.

  Download formulier vrijwilligerstaken