• Vrijwilligers

  Conventus '03 is een vereniging voor en door leden en daar zijn we ontzettend trots op. De inzet van onze vrijwilligers mag niet onderschat worden en daarom zetten we onze vrijwilligers ook graag in het zonnetje. Alles wat je bij onze voetbalclub ziet heeft behoorlijk wat tijd en moeite gekost en kan niet zonder de hulp van vrijwilligers worden onderhouden. Zo kiest de club bewust voor een 'wij-wij' vereniging: een karakteristiek en verbonden visie waarbij onze leden allemaal vrijwilligers zijn. Zo was dat immers 100 jaar geleden ook het geval! Alleen als alle leden een steentje bijdragen is het mogelijk om onze vereniging duurzaam en langdurig in stand te houden.

  Concreet betekent dit dat alle spelende leden van onze club een bijdrage moeten leveren als vrijwilliger. Dit is tijdens de algemene jaarvergadering van het seizoen 2019-2020 besloten en gepresenteerd door het bestuur.

 • Conventus ’03 is een vereniging voor en door leden. Alleen als alle leden een steentje bijdragen is het mogelijk deze mooie vereniging langdurig in stand te houden. Tijdens de algemene ledenvergadering van seizoen 2019 is dan ook besproken dat elk lid een actieve bijdrage dient te leveren aan de vereniging, in de vorm van deelname aan vrijwilligerstaken.

  Hieronder de spelregels:

  • Ieder lid kan zelf kiezen om vrijwilligerstaken uit te voeren t.w.v. 10 punten (50 euro retour aan het einde van het seizoen) of om dit niet te doen;
  • Spelers die voor 1 juli van dat seizoen 16 jaar of ouder zijn dienen zelf de taken uit te voeren, spelers die op dat moment jonger zijn, daarvoor dienen de ouders de taken uit te voeren. Leden die gedurende het seizoen instromen, zijn het eerste jaar niet verplicht om taken uit te voeren;
  • Per 'gezin' dienen 10 punten behaald te worden;
  • Elk lid is verantwoordelijk voor de aanwezigheid bij zijn/haar activiteit, indien er op het einde van het seizoen geen 10 punten behaald zijn, volgt er dus geen 50 euro retour;
  • Ruilen onderling kan natuurlijk, maar dit moet worden doorgegeven bij de vrijwilligerscoördinator (Max Vergossen). Graag tijdig doorgeven;
  • Dit formulier kan online, in de kantine of via mail worden ingeleverd bij Max Verogssen;
  • Het bestuur is eindverantwoordelijke voor het wel al dan niet terugstorten van de € 50,00;
  • Minimaal 3 voorkeuren aangeven.

  Download formulier vrijwilligerstaken