• Overlijden Frits Paulis

    9 jan 2021
  • Met eerbied en respect gedenken wij dat op 4 januari Frits Paulis ons is ontvallen, Frits was reeds 75 jaar lid van onze vereniging (voorheen MHD en sinds 2003 Conventus'03). Hiermee was Frits ons langst dienende lid van de vereniging.

    Ons medeleven gaat uit naar familie en vrienden van Frits.

    Bestuur Conventus'03