• Missie en visie

    Onze voetbalvereniging investeert in haar toekomst. De afgelopen maanden is binnen de vereniging hard gewerkt aan het opstellen van een visie voor de gehele vereniging. Het resultaat: een duidelijke missie en visie, omschreven en uitgewerkt in het jeugdbeleidsplan.

    Het doel van het bestuur is om een vereniging te zijn en te blijven waar ieder lid met plezier naar toe komt. Elke voetballer, jong en oud, moet hier met veel plezier kunnen voetballen, ongeacht zijn of haar niveau. De club moet een plek zijn waar men graag heen gaat, of het nu is om te komen voetballen of om naar een team te komen kijken. Om dit te bereiken heeft de club een visie opgesteld waarbij over allerlei zaken is nagedacht en beleid op is ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het opleiden van de jeugdspelers en speelsters, maar ook hoe met elkaar en met de tegenstander wordt omgegaan. Conventus '03 moet echt een vereniging blijven van Koningsbosch, Maria-Hoop en de nabije omgeving, waar men elkaar kent en op een prettige manier met elkaar omgaat. Dit moet door de hele club zichtbaar zijn, van de allerkleinste mini’s tot de spelers van het eerste team.

  • Het bestuur is trots op de identiteit van de club en wil deze door het jeugdbeleidsplan voor de toekomst borgen. Op dit moment heeft Conventus ’03 een aantal eigen jeugdteams (onderbouw) en een aantal samenwerkingsteams (bovenbouw) met v.v. SNA. Om de continuïteit te waarborgen moet er wel aandacht zijn om voldoende jeugdspelers aan het voetballen te krijgen en behouden, zodat in de toekomst elk team vertegenwoordigd is. Om de vereniging daar te krijgen waar het bestuur het graag wil, is een jeugdbeleidsplan opgesteld. Dit plan is tot stand gekomen uit een aantal bijeenkomsten van de hoofd jeugdopleiding (afgekort HJO) en enkele  contactpersonen binnen de KNVB. Vervolgens is dit plan voorgelegd aan het bestuur, de jeugdcommissie en haar jeugdtrainers.

    Het jeugdbeleidsplan is via onderstaande link raadpleegbaar:

    Download jeugdbeleidsplan 2020-2024