• Corona maatregelen

  5 nov 2021
 • Corona maatregelen met ingang van 13 november 2021

  • Publiek is helaas niet meer welkom bij trainingen en wedstrijden. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders
  • Voor toegang tot het gebouw is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht.
  • Tijdens trainingsdagen is de kantine tot nader order gesloten.  De al geldende richtlijnen per 6 november 2021

   

  Richtlijnen algemeen

  Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd

  op de landelijk geldende maatregelen.

  • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;

  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

     neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,

     verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

  • schud geen handen;

  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

  • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;

  • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand

  • het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:

  • doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen;
  • publiek bij sportwedstrijden binnen, zowel professioneel als amateur.
  • Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd; bij publiek van professionele wedstrijden en topcompetities is het verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;
  • horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden);
  • een uitzondering geldt op de sportlocaties buiten waar de sporters en het publiek niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden. Gaan sporters of publiek naar de sportkantine kleedkamer of het toilet dan is het coronatoegangsbewijs wel van toepassing. Tevens geldt het voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te houden.

  • voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij

     geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches,

     leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;

  • sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere

     wedstrijden tegen meerdere teams zijn toegestaan;

  • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde

     auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.

   

  Horeca en sport

  De horecavoorziening kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s nachts.

  Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 13 jaar een

  coronatoegangsbewijs nodig.

   

   

  Bron: https://nocnsf.nl/media/4960/protocol-verantwoord-sporten-v04112021.pdf