• Contributie-inning seizoen 2019-2020

  19 okt 2019
 • Best clubleden,

  Binnenkort, op 1 november aanstaande, wordt gestart met de inning van de contributie over het seizoen
  2019-2020. De inning van de contributie is wederom uitbesteed aan ClubCollect,
  een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.

  Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie
  is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid
  om gespreid te betalen. Let wel, voor gespreid betalen wordt wel een klein bedrag door ClubCollect
  in rekening gebracht.

  Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

  ClubCollect zal op 1 november via email contact opnemen met u opnemen. Door op
  een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina en hier kunt u uw factuur inzien,
  downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of
  in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen
  kan alleen via automatische incasso.

  Privacy

  Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor
  worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester,
  voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het
  lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor
  de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten
  onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop
  vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de
  contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële
  doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt
  u vinden op https://www.clubcollect.com/nl/faq-leden/?#persoonsgegevens

  Voor een overzicht van de actuele contributiegelden kun u onze site raadplegen via de
  link https://www.conventus03.nl/contributies/

  Tevens is voor die categorie leden, waar het onlangs vastgestelde vrijwilligersbeleid op van toepassing is,
  de contributie verhoogd met € 50,-. Deze € 50,- worden op het eind van het seizoen, mits aan de
  gestelde voorwaarden in het vastgestelde vrijwilligersbeleid is voldaan, aan u teruggestort. Voor een verdere
  uitleg van ons vrijwilligersbeleid, volg de link https://www.conventus03.nl/vrijwilligers/

  Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester via
  penningmeester@conventus03.nl.

  Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website www.clubcollect.com.

  Het Bestuur