• Clubreglement

  • Van iedereen die binding heeft met de club wordt verwacht dat men zich gedraagt volgens, de normen en waarden zoals die beschreven staan op de website
  • Van kaderleden wordt verwacht dat zij binnen de vereniging een voorbeeld zijn, zich gedragen conform de normen en waarden, de afspraken uit het jeugdplan naleven en hun functie zo goed mogelijk uitvoeren.
  • Conventus ‘03 vraagt van haar vrijwilligers voor het kader om ook lid te worden van de voetbalvereniging.
  • Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
  • Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.
  • Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholische drank of rookwaar verstrekt.
  • Er mag niet gerookt worden in de kantine, in de kleedkamers en binnen het speelveld.
  • Drugsgebruik of -bezit is ten strengste verboden
  • De constatering van drugsgebruik of –bezit zal worden bestraft.
  • Een speler die zijn contributie niet voldoet kan en mag niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
  • Het binnen het sportpark overtreden van wettelijke regels die ook buiten het sportpark gelden wordt niet getolereerd. De strafmaat wordt bepaald door het bestuur.
  • Het bestuur van Conventus ‘03 is altijd bereikbaar en dient ook te worden geconsulteerd als er zich situaties voordoen bij onze vereniging die directe aandacht vereisen.
  • Ontevredenheid over technische zaken (wisselbeleid, selectiebeleid, speelwijze, training, coachen) worden eerst voorgelegd aan de leider en/of trainer en daarna eventueel opgepakt met het hoofd jeugdafdeling.
  • Ontevredenheid over organisatorische zaken wordt eerst voorgelegd aan verantwoordelijke persoon (de trainer en/of leider). Daarna pas komt een coördinator in beeld.
 • Spelers

  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend!
  • Speel met respect voor je teamgenoten, je tegenstanders en de scheidsrechter.
  • Het gebruik van welke vorm van geweld ook is ten strengste verboden.
  • Gedraag je. Vermijd het gebruik van grof, beledigend taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
  • Ook is gedrag in de kleedkamer altijd fatsoenlijk!
  • Afval hoort in de afvalbakken in de kleedkamers of buiten
  • Met telefoons worden NOOIT filmpjes gemaakt in de kleedkamers, noch bij wedstrijden, noch bij trainingen.
  • We gaan netjes om met materialen, spullen en accommodatie !
  • Accepteer de beslissingen van een scheidsrechter.
  • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  • We bedanken tegenstanders voor een sportieve wedstrijd
  • Feliciteer de tegenstander met een behaalde overwinning
  • Als aanvoerder bedank je altijd de wedstrijdleiders (scheidsrechter en grensrechters) en de aanvoerder van de tegenpartij.
  • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
  • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
  • Kom afspraken na die aan het begin van het voetbalseizoen zijn gemaakt zowel met trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.
  • Het teambelang gaat altijd boven het individuele belang.
  • Een goede voetbaluitrusting is belangrijk, het is het gereedschap van de voetballer!
  • Schoenen: zorg voor kwalitatief goede, passende en goed onderhouden schoenen.
  • Scheenbeschermers verplicht, ook tijdens de training!
  • Slidingbroeken moeten dezelfde kleur hebben als de broek.
  • Sierraden worden afgedaan of afgeplakt zodat er geen blessures door kunnen ontstaan (zowel bij de wedstrijd als op de training).
  • Van alle spelers wordt discipline verwacht. Afspraken dienen nagekomen te worden en regels te worden gevolgd. Als de leider/trainer praat, luisteren de spelers.
  • Als je geblesseerd bent is het wel fijn dat je contact houdt met je team: wees regelmatig bij je team aanwezig.
  • Op verzoek van je coach/trainer dien je met een ander team mee te gaan.
  • Wees zuinig op materialen en accommodatie.
  • Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt en niet in de kleedkamer.
  • Houdt ons sportpark schoon, ruim je eigen rommel op en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • De kleedkamer is geen speelplaats, gedraag je daar dan ook naar.
  • Na afloop wordt het kleedlokaal schoon en netjes achterlaten. Dit geldt voor zowel trainingen als wedstrijden en zowel bij onze club als bij andere verenigingen!
  • De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
 • Ouders en verzorgers

  • Ook U heeft een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; houdt daar rekening mee.
  • Moedig het team aan, MAAR: voor coaching is reeds gezorgd. Extra coaches zaaien eerder verwarring dan dat het een team helpt.
  • Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
  • Geef blijk van belangstelling: kom eens kijken naar de wedstrijden of trainingen
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier, geef ze de ruimte om te leren en beter te worden en steun ze hierbij
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en afspraken na te komen
  • Respecteer de tegenstander en hun team en geef deze waarde mee aan uw kind
  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd moet worden geaccepteerd.
  • Accepteer een beslissing van de scheidsrechter; Deze kan ook fouten maken. Accepteer dit en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel!!
  • Bespreek problemen eerst met de leiders/ trainers en anders met het hoofd jeugdafdeling.
  • Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers en kaderleden van de vereniging die hun vrije tijd geven om voetballen van uw kind mogelijk te maken. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen.
 • Trainers en leiders

  • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; handel als zodanig.
  • Dit betekent naast de rol naar tegenstander en scheidsrechter ook de uitstraling naar het eigen team !
  • Gedraag je op je best dus: Vermijd grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik tegen wie dan ook.
  • Elke vorm van geweld is uit den boze
  • Leer je spelers respect te hebben voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
  • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
  • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren
  • Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Realiseer je dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
  • Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
  • Benadruk vooral ook de positieve zaken tijdens wedstrijden ook wanneer fouten worden gemaakt
  • Kritiek op spelers levert slechts zelden een beter resultaat tijdens de wedstrijd
  • Leren hoort bij het voetbalspel
  • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.