• Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 november 2023

  23 nov 2023
 • Beste leden, ouders/verzorgers van leden,

   

  Hierbij nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 november 2023 in de kantine op sportpark “Aan De Blauwe Steen". Aanvang is om 21.00 uur. Zie hieronder de agenda. 

  • Opening en vaststelling agenda
  • Mededelingen Bestuur:
   • Jeugd
   • Teamsportief
   • Accommodatie
   • Secretariaat
   • Financiën
    • Overzicht financiën seizoen 2022/2023
    • Verslag Kascontrole commissie
  • Bestuursverkiezing
  • Pauze
  • Rondvraag
  • Sluiting

   

  Wij hopen u allen te zien.

  Afmelden kan via het secretariaat (e-mailadres secretariaat@conventus03.nl).

   

  Met vriendelijke sportgroet,

  Bestuur Conventus’03