• Algemene Ledenvergadering

  13 okt 2021
 • Beste leden, ouders/verzorgers van leden,


  Hierbij nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 oktober 2021 in de kantine op sportpark “Aan De Blauwe Steen" Aanvang is om 21.00 uur. Zie hieronder de agenda.

  AGENDA:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen bestuur
  3. Bestuursverkiezing
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

  Wij hopen u allen te zien.
  Afmelden kan via het secretariaat (e-mailadres secretariaat@conventus03.nl)

  Met vriendelijke sportgroet,
  Bestuur Conventus’03